Maskin- og processpecialist, spildevand

HEGSØ søger en projektorienteret stærk profil med stort kendskab til spildevandstekniske anlæg og processer. Den nye maskin- og processpecialist vil indgå i et stærkt team på 22 mand, som alle arbejder med kritisk infrastruktur deraf også indenfor spildevandsområdet. Som specialist på det spildevandstekniske område, bliver du en del af en mindre gruppe på 3-4 mand, som helt overordnet bliver projektansvarlige på alle spildvandstekniske projekter. Det være sig opførelse af nye renseanlæg, mindre ombygninger-opgraderinger af eksisterende renseanlæg, ombygning af eksisterende til pumpestationer (med tilhørende sparrebassiner) og lednings arbejder og beregninger.  Det er dig man henvender sig til i koncernen, når der skal udfærdiges udbud på infrastruktur indenfor spildevandområdet.

Ansvar og arbejdsopgaver:

 • Projektledelse på nye og igangværende sager på spildevandsområdet
 • Forundersøgelse og projektering af rør, pumpestationer, bassiner m.v.
 • Udbud og kontrahering
 • Indkøb
 • Byggeledelse, tilsyn og afleveringsforretning på de nye anlæg
 • Opstart og indkøring af anlæggene
 • Udarbejdelse af teknisk dokumentation og driftsvejledninger
 • Deltage på projekter selvstændigt eller i grupper samt rådgive og/eller projektere
 • Bistå teamet med faglig sparring og udvikling i samarbejde med afdelingslederen for området
 • Bidrage med videndeling på tværs af afdeling, division og koncern
 • Fungere som projektansvarlig og projektleder inden for eget fagområde

Kernekompetencer

 • Uddannet som ingeniør/maskinmester med erfaring fra spildevandsbranchen
 • Kendskab til hydraulik, proces og pumpeteknik ved spildevandshåndtering
 • Erfaring med projektering, projektledelse og idriftsættelse
 • Gode kommunikative egenskaber internt såvel som eksternt
 • Rolig, positiv, ansvarsbevidst og omgængelig
 • Økonomisk sans, samarbejdsvillig og fleksibel
 • Innovativ tanke for udvikling og fremførelse af nye metoder og discipliner

Uddannelse:

Du har en relevant maskintekniks uddannelse som ingeniør maskinmester eller anden teknisk bachelorgrad – gerne suppleret med et svendebrev eller praktisk erfaring. Desuden har du erfaring med projektledelse og byggeledelse på anlægsprojekter. Har du gennemført BLU (Byggeriets lederuddannelse) eller en IPMA, PRINCE 2 vil det være et plus – men ikke et krav.

Vil du høre mere? 
Ring eller skriv til Partner Brian Sørensen på telefon: +45 20 99 66 02 / mail: bs@hegsoe.dk.

Company MOE A/S
Position: Maskin- og processpecialist Spildevand
Status: Open
Location: Næstved Sjælland

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top