PRODUKTIONSCHEF

CASE CLOSED

PRODUKTIONSCHEF – DU ETABLERER OG LEDER “RULLE-TIL-RULLE” PRODUKTION AF SPÆNDENDE PRODUKT, TIL FORBEDRING AF SOLAFSKÆRMNING OG BYGNINGERS INDEKLIMA

Vores kunde er MicroShade A/S, som leverer produkter inden for solafskærmning, der fjerner blænding fra direkte sollys, reducerer ophedningen af lokaler, fjerner behovet for ventilation og airconditioning og lukker lyset ind – uden at reducere det frie udsyn. Produktet er en membran, som monteres inden i termoruder, og som i en årrække er blevet solgt i Danmark og på markeder i især Europa.  MicroShade har nu udviklet en ny generation af produktet med forbedrede egenskaber og den fordel, at produktet nu er praktisk talt usynligt.

Virksomheden etablerer egenproduktion af det nye produkt MicroShade® Film i nye lokaler i Glostrup, og søger derfor en Produktionschef til nyoprettet stilling.

MicroShade® Film er en tynd polymerfilm, som bearbejdes igennem flere rulle-til-rulle processer med stor præcision og snævre tolerancer. Den vigtigste af disse processer er strukturering, som nu skal etableres in-house hos MicroShade. De første 1-2 år bruger du en pæn del af din tid ved maskinerne, men i takt med produktionsvækst og etablering af flere skift, skifter fokus i langt højere grad til planlægning og ledelsesmæssige opgaver. Grundlæggende skal du styre, forbedre og trimme en rulle-til-rulle produktion med en stabil proces og høj udbyttegrad/yield. Mere konkret er dine opgaver som Produktionschef:

  • Du deltager I færdiggørelsen af de nye produktionsfaciliteter; herunder bl.a. SAT, ramp-up og indkøring/tuning af maskiner og processer.
  • Planlægge og gennemføre daglig og ugentlig produktion.
  • Overvåge produktionen og optimere processerne, med dine medarbejdere og QA/QC.
  • Du deltager i den daglige produktion.
  • Ansætte og oplære medarbejdere til produktionen, hvor du klart kommunikerer såvel dine forventninger som produktionsmålene.
  • Aftale daglige, ugentligt og månedlige produktionsmål.
  • Rapportering af nøgletal fra almindelig produktion, samt forbrug af råvarer og materialer.

Din Baggrund og erfaring

Din præcise uddannelsesmæssige baggrund er ikke væsentlig, men du skal have solid erfaring med produktion og ledelse inden for et område, der ligger tæt på MicroShades verden. Du skal derfor have 5-10 års erfaring (eller mere) med produktion og i et vist omfang også ledelse fra f.eks. grafiske produkter, polymerfilm, fleksibel plastemballage, papir eller aviser.

Du tager ejerskab til ”din fabrik”, at du kan lide at bygge noget op, og er stolt over at levere de aftalte produkter i høj kvalitet. Hvis du også kan lide at arbejde med maskinerne og deltage i produktionen – så har MicroShade en spændende lederstilling til dig.  Du bliver en nøgleperson i en ny fase, hvor virksomheden vil blive præget af vækst og udvikling.

Ønsker du at vide mere?

Så kontakt Partner Klaus Brund på tlf. 40 58 40 86, eller email til: kb@hegsoe.dk

Company Building Materials
Position: Produktionschef
Status: Case Closed
Location: Copenhagen Area

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top