Leder teknisk afdeling

HEGSØ Search & Consulting søger en Leder af Teknik og Medico, der vil, og kan, tage ansvaret for de tekniske anlæg på Dronning Ingrids Hospital og Det Grønlandske Sundhedsvæsens medico udstyr.

Driftleder for Teknik og Medico

Vi søger dig, der har lyst til at være med til at videreudvikle og forbedre det Grønlandske Sundhedsvæsens fysiske rammer. Du vil få den daglige ledelse af teamets 9 medarbejdere, på Dronning Ingrids Hospital, i Nuuk, Grønland.

Du refererer til Stabschefen for ”Bygninger & Anlæg”.

Bygninger & Anlæg

Afdelingen ”Bygninger & Anlæg” består samlet set af 21 medarbejdere fordelt på 4 teams; Teknik, Medico, Bygninger og Drift. De 4 teams ledes af 2 sideordnede teamledere: en Teamleder for Bygninger og Drift og en Teamleder for Teknik og Medico. Begge teamledere refererer til Stabschefen for Bygninger og Anlæg.

Bygninger & Anlæg, er en drifts- og serviceorganisation i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Bygninger og Anlæg har ansvaret for energistyring, tekniske installationer, indvendigt og udvendigt vedligehold af alle Sundhedsvæsnets bygninger og yder medicoteknisk bistand og rådgivning på Dronning Ingrids Hospital og til de lokale serviceledelser langs kysten.

Den samlede opgaveportefølje i Bygninger og Anlæg:

 • Ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Tekniske installationer
 • Medico udstyr, herunder indkøb
 • Ambulanceflådestyring

Teknik & Medico

Teamet Teknik & Medico arbejder med udvikling, tilpasning og vedligeholdelse af Sundhedsvæsnets tekniske anlæg. Teamet sikrer, at de tekniske anlæg fungerer og lever op til lovmæssige krav, foreskrifter og myndighedsgodkendelse.
Afdelingen beskæftiger sig med drift og vedligehold af tekniske installationer. Herunder også udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og budgetter for vedligehold.

Fokus for en kommende teamleder for Teknik og Medico, vil være på ledelse af afdelingen, og at sikre udviklingen af afdelingen som samlet enhed, styrke samarbejdet i forhold til den sideordnede teamleder for Bygninger og Drift og i fællesskab opnå det fulde potentiale af medarbejdernes kompetencer.

Ansvar og arbejdsopgaver:

Dine ansvarsområder vil blive ledelsen af teamet “Teknik & Medico” og sammen med teamet at varetage driften af de tekniske installationer og medico udstyr, herunder bl.a.:

 • El-anlæg og styrring
 • Brugsvand
 • Behandlet vand
 • Kedler
 • Varme
 • Køling
 • Ventilation,
 • Trykluft,
 • Diverse gasser m.m. Derudover
 • Prøvetagning på vandanlæg og
 • Affaldshåndtering.

Uddannelse:

Du har en teknisk uddannelse fx som maskinmester eller anden relevant teknisk uddannelse, og du har muligvis også et svendebrev.

Personlige egenskaber:

 • Du er team orienteret og ”spillende træner”
 • Du har gennemslagskraft som leder
 • Du er målrettet og planlæggende og gennemfører opgaver og projekter til aftalt tid og kvalitet
 • Du har en analytisk og struktureret tilgang til dit arbejde
 • Når du formidler, går dine budskaber klart igennem, og dine interne og eksterne interessenter opfatter dig som troværdig, professionel og seriøs
 • Som person er du selvkørende, og trives med at arbejde med mange forskelligartede opgaver, også ”hands-on” opgaver
 • Systematisk og med gode evner til at skabe og bevare overblik, også i pressede situationer
 • Robust personlighed, som godt kan tåle lidt udfordringer
 • God forståelse for kulturelle forskelle
 • Du er velformuleret og kommunikerer præcist både skriftligt og mundtligt

Praktisk erfaring:

 • Ledelse
 • Drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer, herunder PLC, kedler, pumper, industrigasser
 • Teknisk fejlfinding
 • Bygningsinstallationer, herunder el, vvs, kloak, ventilation, varme og køleanlæg
 • Facility management
 • Praktisk, ”hands-on” håndværksmæssigt arbejde

Sproglige egenskaber:

Behersker engelsk og dansk i skrift og tale, også på teknisk niveau. Hvis du også kan tale og/eller grønlandsk, er det en klar fordel.

Rejseaktivitet:

Da den kommende Driftleder for Teknik og Medico har ansvaret for reparation og service af medico udstyr på lysten, kan der forventes 10-15 rejsedage om året.

Vil du høre mere om denne spændende stilling? 

Ring eller skriv til Anders Hegelskov, Partner i HEGSØ Search & Consulting, tlf.: +299 25 64 05 eller mail: ah@hegsoe.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Om Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og Sundhedsvæsenets Driftsområde.

Ud over landshospitalet i Nuuk, er der regionshospitaler i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq.

Grønlands Sundhedsvæsen rummer godt 75 bygninger og drifter 80.000 m2. Bygningerne består af hospitaler, sundhedscentre, tandklinikker og bygdekonsultationer m.m.

Virksomhed: Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Stilling: Driftleder Teknik og Medico
Status: Open
Lokation: Grønland Nuuk

Søg denne stilling

Tilladte filtyper: .pdf, .doc, .docx
Scroll til toppen