Uddannelseschef – VVS og energi

Som uddannelseschef får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre tre tekniske uddannelser. Du får ansvar for at uddannelsernes indhold løbende afspejler de kompetencebehov industrien efterspørger, og at de studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, sammenhæng i uddannelsen og tydelige forventninger til deres egen indsats.

Du skal i et tæt samarbejde med kollegaer lede uddannelserne på programområdet Teknik med 8 uddannelser, hvoraf de 6 er på akademi- og 2 er på bachelorniveau og hvor nogle uddannelser er internationale. Du vil få et dedikeret ansvar for uddannelserne indenfor VVS & energi. Du skal lede uddannelserne i tæt samarbejde med den anden uddannelseschef på Teknikområdet, som varetager det primære ansvar for uddannelserne indenfor El, automation, produktion, produktudvikling og teknisk integration.

Du har det daglige ledelsesansvar for ca. 15-20 adjunkter og lektorer, med blik for både den samlede og den enkeltes opgaveportefølje. Sammen med både chefkolleger, ledelsessekretær, koordinatorer og medarbejdere skal du være med til at udvikle didaktikken og løfte den faglige kvalitet på de tekniske uddannelser, både på fuldtids- og deltidsområdet. Du skal skabe de rammer, der sikrer, at adjunkterne får mulighed for at overgå til lektorvilkår og du skal understøtte, at der sker en løbende kompetenceudvikling af både adjunkter og lektorer. 

OM DIG

Først og fremmest skal du have stærke ledelseskompetencer og solid ledelseserfaring, der kan sætte rammen for et inspirerende og relevant udviklings- og læringsrum for både medarbejdere og studerende. Du skal kunne bedrive ledelse af såvel strategisk, personalemæssig, pædagogisk og faglig karakter – alt efter, hvad situationen kræver.

Derudover vægter vi, at du: 

  • har en god portion erhvervserfaring og indsigt i energi- og teknologiområdet
  • tænker strategisk og kan styre processer, så du kommer i mål og bruger ressourcer på den mest formålstjenstlige måde
  • prioriterer, faciliterer og mestrer den tætte dialog med medarbejdere og studerende, så de møder en nærværende og inddragende uddannelseschef i deres hverdag 
  • har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø i tæt samspil med erhvervslivet og andre vidensinstitutioner
  • har et godt kendskab til videregående uddannelser og har uddannelsespolitisk tæft
  • er en stærk kommunikator, der sætter retning og skaber mening i en kompleks hverdag.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER

Et job i en visionær organisation, der ser studerende og medarbejdere som vores vigtigste råstof i arbejdet med at skabe innovative løsninger til erhvervslivet. Du bliver en del af en kreativ arbejdsplads med højt til loftet og et godt kollegialt samarbejde, hvor du får mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil. 

Som uddannelseschef vil du referere til uddannelsesdirektøren, og du vil i det daglige indgå i et tæt samarbejde med den anden uddannelseschef på området.

Virksomheden er geografisk placeret attraktivt i København med ca. 800 studerende og 50 medarbejdere. 

Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår vil ske iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Vi forventer at gennemføre første samtale den 12. august 2020 og anden samtale den 21. august 2020.

I forbindelse med en evt. anden samtale skal du være indstillet på at gennemgå en test og udarbejde en case.  Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2020.

ER DU KLAR TIL EN NY UDFORDRING?  
Ring eller skriv til Partner Anders Hegelskov på telefon 30 35 64 05 eller mail ah@hegsoe.dk

SØG STILLINGEN HER: Uddannelseschef til KEA Teknik

Virksomhed: Uddannelsesinstitution
Stilling: Uddannelseschef
Status: Closed
Lokation: København

Søg denne stilling

Tilladte filtyper: .pdf, .doc, .docx
Scroll til toppen