Head of engineering – søborg

CASE CLOSED

NØGLESTILLING I GRØN TEKNOLOGIVIRKSOMHED – ENERGIEFFEKTIV OMDANNELSE AF BIOMASSE TIL 100% FOSSILFRI OG CO2-NEUTRAL BIOOLIE – TEKNOLOGIMODNING OG OPSKALERING TIL DEMOANLÆG OG DEREFTER FULDSKALA KOMMERCIELT ANLÆG – STORT POTENTIALE FOR DEN GLOBALE SKIBSTRAFIK OG ANDEN TUNG TRANSPORT

HEGSØ Search & Consulting har en spændende opgave for vores kunde, Kvasir Technologies, i Søborg, hvis unikke teknologi på 10 år er gået fra laboratoriet, har bestået proof of scalability, og skal nu skridtet videre til, først opskalering, og senere kommerciel produktion. Teknologien er ”solvent liquefaction”, hvorved biomasse (halm) i en et-trins proces forvæskes til et stabilt olieprodukt med høj brændværdi. Denne bioolie kan anvendes direkte som f.eks. fuelolie i skibe, uden yderligere raffinering. Kvasir’s teknologi kan derved levere et meget væsentligt bidrag til den globale grønne omstilling.

Kvasir Technologies søger en Head of Engineering til nyoprettet stilling, som skal drive teknologiudvikling, opskalering og opførelse af et demonstrationsanlæg. Derefter skal teknologien yderligere opskaleres til fuldskala og kommerciel produktion. Du refererer til Kvasir’s CEO og medstifter, som er opfinder af teknologien, og samarbejder også tæt med virksomhedens COO og anden medstifter. Du arbejder selvfølgelig også tæt sammen med Kvasir’s EPC-partner, som opfører demonstrationslægget efter Kvasirs instruktioner og design package. 

Dit ansvar og opgaver

Du vil fra start, lede en håndfuld dygtige medarbejdere, som er ansat i eller tilknyttet Kvasir. Frem mod sommeren 2023 ansættes flere specialister, formentlig kemi- eller maskiningeniører, som også refererer til dig. Som hovedopgave skal du over et godt 2 årigt tidsforløb designe og levere et fungerende demoanlæg.

Opgaverne er bl.a.:

 • Engineering design af demoanlæg hos Crossbridge Energy, Fredericia. 
 • Procesberegninger og løbende troubleshooting af opstående problemer.
 • Testning af komponenter/enheder hos Kvasir, eller hos samarbejdspartnere.
 • Tæt samarbejde med EPC-partner, der som totalentreprenør deltager i design, indkøber komponenter og opfører det færdige anlæg.
 • Testning og opførelse i en iterativ proces, med løbende tests af enheder og processer.
 • Videreudvikling af komplet design package, i tæt samarbejde med EPC-partneren.
 • Teknisk vurdering af tilbud fra leverandører.
 • Opfølgning på produktion og teknisk inspektion hos leverandører af komponenter.
 • Lead Supervisor på montage af centrale komponenter.
 • Engineering af design-forbedringer og omkostningsminimering.
 • Teknisk projektledelse, hvor du leder projektets stakeholders.

Næste skridt i Kvasir’s og din rejse bliver design og opførelse af et fuldskala produktionsanlæg.

Din baggrund og erfaring

Uddannelsesmæssigt er du kemi- eller maskiningeniør. Du har formentlig +10 års erfaring med engineering samt overordnet projektledelse og levering af procestekniske produktionsanlæg inden for f.eks. waste-to-energy, kemisk produktion, raffinering eller power plants. 

Ønsker du at vide mere?

Så kontakt Partner i HEGSØ Search & Consulting, Klaus Brund på tlf. 40 58 40 86, eller på email: kb@hegsoe.dk.

Virksomhed: Technology
Stilling: Head of Engineering
Status: Case Closed
Lokation: København Søborg

Søg denne stilling

Tilladte filtyper: .pdf, .doc, .docx
Scroll til toppen