“Hvis du ikke er en del af løsningen, så er du en del af problemet” (Leroy Eldridge Cleaver)

Skrevet af:  Anders Hegelskov  | Managing Partner | HEGSØ Search & Consulting |

Hvad skal du, dine ledere og dine kollegaer kunne, for at sikre jeres virksomheds udvikling?

Når en konventionel virksomhed, har været helt nede og bide i græsset og kommer op igen, så er det mega interessant at studere, hvordan det er lykkedes. Det er ikke tilfældigt og det kommer ikke udefra. Det kommer indefra, når en virksomhed genopfinder sig selv. Det er et bevidst valg og der er nogen, der driver det.

Hvad er begrænsningen for øget innovation, udvikling og vækst?

”Hvis du kun har en hammer, begynder alle problemer at ligne et søm” (Abraham Maslow)

Organisationer, der honorerer dygtige mellemledere eller specialister med lang anciennitet, med en højere post eller lederpost, får mere ”business as usual”. Dvs. mere af det vi allerede kan og mere af det vi allerede gør og derfor er de, måske, på vej til at lukke forretningen.

Organisationer, der forfremmer unge eller nyansatte medarbejdere, der kan noget ”andet”, der har potentiale, evner og energi, får nye vinkler, nye værktøjer og flere løsningsmuligheder. Det kan være grænseoverskridende.

Ledere der tør stille spørgsmålstegn ved deres egen tankegang og egne antagelser om verden, kan udfordre status quo.

Så hvis du ved, at du kan tage fejl og hvis du tør at erkende din manglende indsigt, viden eller evner, så er det dig, der kan sikre organisationens eksistens, vækst og overlevelse.

”Vi skal have mere af det, vi ikke har.”

Ledere skal jo ikke kunne det hele, men for at have succes på lang sigt, skal de konstant kunne udfordre deres egen måde at tænke på og deres egen måde at lede på, og det kræver altså intellektuel power.

En leder skal konstant spørge sig selv: ”hvad ville min efterfølger gøre anderledes, hvis hun startede i morgen”?

Tør du at sætte dig selv på kogepladen, driver du nytænkning eller begrænser du nytænkning? Fortæller du mere end du spørger? Kommer du med flere svar end spørgsmål?

Er det dig der er stopklodsen?

Når du hører en løsning, som du ikke forstår, eller som du ikke tror på, så skal du spørge noget mere. Når du har ledere, kollegaer og medarbejdere, der fortæller dig noget, der udfordre din tankegang eller hvis de kommer med løsninger der er ”for langt ude” så skal du invitere dem på kaffe. Du er en del af løsningen.

Scroll til toppen