Afdelingsleder – København

CASE CLOSED

HEGSØ Search & Consulting søger en leder til NIVA´s kontor i København.

Virksomheden

NIVA Danmark er en dansk afdeling under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA), der har en mere end 60 års erfaring med forskning og udvikling på vandmiljøområdet, herunder forskningsbaseret rådgivning.

Læs mere på www.niva-danmark.dk og www.niva.no

Forskning

NIVA Danmark laver anvendt forskning bl.a. med det formål at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for gennemførsel af vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, havplandirektivet og en række andre vand-relaterede direktiver. Fokus er især på tilvejebringelse af en bedre forståelse af de økologiske processer og på udvikling af innovative tilstandsvurderingsværktøjer. Vores værktøjskasse adresserer p.t. ‘eutrofiering’, ‘kemisk tilstand’ for miljøgifte, ’biodiversitet’, ‘marint affald’, ’økosystemer sundhedstilstand’ og kortlægning af såkaldte ’kumulative påvirkninger’.

Rådgivning

NIVA Danmark udfører forskningsbaseret rådgivning, bl.a. i forbindelse med gennemførsel og rapportering af en række europæiske direktiver (WFD, MSFD, BD/HD, MSPD, UWWTD, og ND) og VVM-undersøgelser. Fokus er på bæredygtige løsninger på de udfordringer, som der aktuelt er i vandmiljøet samt på forskellige former for rapportering.

Opgave

Vi søger en leder som har indblik, interesse og erfaring i at drive en videnskablig organisation eller ønsker dette.

Der er 2 lokationer i NIVA Danmark. Den største ligger i København og der er ligeledes en mindre afdeling i Silkeborg. Lederen skal kunne agere som markedsansvarlig overfor nationale kunder og internationale aktører som ønsker rådgivning omkring alt indenfor de områder som NIVA er specialiseret i.

Du skal være entreprenant i forhold til at være synlig og til stede hvor tingene sker. Have lysten og evnerne til at viderebygge på organisationen, således NIVA bliver kendt i Danmark, for det som NIVA står for. Som landechef/afdelingsleder i NIVA får du det fulde ansvar for dine enheder i det geografisk bestemte område.  NIVA Danmark består i dag af 6-8 personer, men man forventer at organisationen vil kunne vokse til 10-15 personer over de kommende år, og det bliver dig som er primusmotor for at rekrutteringsplanerne lykkes, med hjælp fra nærmeste leder og HR i NIVA.

Ansvar og arbejdsopgaver

Jobbet som afdelingsleder indeholder bl.a. ansvaret for ledelse af medarbejdere og ansvar for markedsopfølgning. Herudover vil du få ansvaret for målopfølgning, optimering af nøgletal, budget og håndtering af daglige ad hoc-opgaver, hvorfor det er nødvendigt, at du kan bevare overblikket, træffe beslutninger og få løst de daglige opgaver i afdelingen

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Skabe synlighed overfor kunder, organisationer og myndigheder indenfor ferskvand- og havvandsområdet
 • Rekruttering af nye medarbejdere
 • Opbygge kunderelationer
 • Ansvar for ledelse af medarbejdere, koordinerer af opgaver, planlægning og prioritering af ressourcer og kompetencer
 • Overordnet ansvar for økonomi
 • Målfastsættelse og opfølgning
 • Projektledelse på egne projekter

Succeskriterier

NIVA skal være det fortrukne rådgivningsfirma, man som, etableret eller nytilkommet, kunde kontakter, når der skal ydes rådgivning indenfor vand og miljø på hav og ferskvands området. Du arbejder for et fælles mål om at bevare NIVA´s position som en markedsledende rådgiver og forskningsinstitut.

Kernekompetencer:

 • Entreprenant – selvstændig og engageret leder med en naturvidenskabelig baggrund
 • Markedsorienteret og god til at skabe relationer
 • Erfaring fra miljø – hav og ferskvands området
 • Gode forsknings og projektledelses resultater
 • Empatisk, fokuseret og god til at arbejde på tværs
 • Godt naturvidenskabeligt netværk
 • Tydelig og præcis kommunikator med en ekstrovert profil

Sproglige egenskaber:

Du behersker engelsk og dansk i skrift og tale, med forståelse for brug på højt teknisk niveau, samt god forståelse for de nordiske sprog.

Uddannelse:

Du har en Ingeniørmæssig baggrund indenfor miljø – biologi – marine eller lignede og denne må gerne være suppleret med en videreuddannelse indenfor ledelse. Har du en Ph.d. indenfor hav eller ferskvand, vil det være et plus, men ikke et krav.

Vil du høre mere? 

Hvis du vil høre mere om denne spændende karrieremulighed, skal du kontakte, partner i HEGSØ Search & Consulting, Brian Sørensen på telefon: +45 20 99 66 02 / mail: bs@hegsoe.dk.

Company Rådgivning & Forskning
Position: AFDELINGSLEDER
Status: Case Closed
Location: København

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top