Leder til teknisk afdeling

case closed

HEGSØ Search & Consulting søger en leder til teknisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland.

Leder til teknisk afdeling

Vi søger en teknisk leder, der vil have ansvaret for de tekniske anlæg på Dronning Ingrids hospital. Vi søger dig, der har lyst til at være med til at videreudvikle og forbedre det Grønlandske Sundhedsvæsens fysiske rammer. Dronning Ingrids Hospital er på godt 30.000 m2.

Du vil få den daglige ledelse af 5-8 medarbejdere. Teknisk afdeling er en del af Bygninger & Teknik. Bygninger & Teknik er en afdeling på samlet 18 medarbejdere fordelt på 3 teams; Teknik, Medico og Bygninger. De 3 teams ledes af 3 sideordnede ledere, der refererer til Stabschefen for Bygninger og Teknik.

Bygninger & Teknik har lige nu ansvaret for energistyring, tekniske installationer, indvendigt og udvendigt vedligehold af alle Sundhedsvæsnets bygninger og yder Medicoteknisk bistand og rådgivning på Dronning Ingrids hospital og til de lokale serviceledelser langs kysten.

Den samlede opgaveportefølje i Bygninger & Teknik:

 • Ind- og udvendigt vedligeholdelse
 • Tekniske installationer
 • Medico udstyr herunder indkøb
 • Ambulanceflådestyring

Teknisk afdeling arbejder med udvikling, tilpasning og vedligeholdelse af Sundhedsvæsnets tekniske anlæg. Vi sikrer, at de tekniske anlæg fungerer og lever op til lovmæssige krav, forskrifter og myndighedsgodkendelse.
Inden for drift beskæftiger afdelingen sig med drift og vedligehold af tekniske installationer. Herunder også udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og budgetter for vedligehold.

Dine ansvarsområder vil blive driften af de tekniske installationer heriblandt el, brugsvand, vandanlæg, behandlet vand, varme, køling, ventilation, trykluft, diverse gasser m.m.

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at arbejde på en arbejdsplads, der gør en forskel for et lands befolkning.
 • En arbejdsplads hvor vi er stolte af den forskel, vi er med til at gøre.
 • En mulighed for både at arbejde med personaleledelse og være projektleder.
 • En hverdag der er alsidig, afvekslende og hvor du vil komme til at arbejde selvstændigt.

Vi søger dig, der:

 • Har en relevant teknisk uddannelse.
 • Har 5-10 års erfaring fra en lignende stilling, dvs. erfaring med vedligehold af tekniske anlæg i store komplekse bygninger og evt. erfaring fra et hospital.
 • Har solidt kendskab til avanceret bygningsautomatik for eksempel brandsikringsanlæg, CTS og opgavestyringsprogrammer herunder helpdesk og vedligeholdelsesprogrammer.
 • Både favner at udøve personaleledelse af medarbejdere og at være faglig leder på vedligeholdelsesprojekter.
 • Har gode relationelle kompetencer. Det er gennem samarbejdet, at de gode løsninger findes.
 • Har forhandlingsevner, der fremmer at flest mulige interesser bliver tilgodeset og at alle går fra bordet som vindere.
 • Har erfaring med at styre økonomien sikkert og ramme inden for skiven.
 • Har evne til at eksekvere komplekse projekter i samarbejde med mange interessenter.
 • Kan sikre prioritering og effektiv opgaveløsning.

Om Bygninger & Teknik:

 • Bygninger & Teknik er en driftsorganisation, der er til for at servicere de andre dele af Sundhedsvæsenet.
 • Vi er dem alle ringer til, når de ikke ved, hvordan de skal få løst et problem, for det ved vi som regel.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Sproglige egenskaber:

Behersker engelsk og dansk i skrift og tale, også på teknisk niveau. Hvis du også kan grønlandsk, er det en klar fordel.

Vil du høre mere om denne spændende stilling? 

Ring eller skriv til Anders Hegelskov, Partner i HEGSØ Search & Consulting, tlf.: +299 25 64 05 eller mail: ah@hegsoe.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Company Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Position: Leder Teknisk Afdeling
Status: Case Closed
Location: Grønland Nuuk

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top